Hälsa & Prestation

Vi på motivus vill hjälpa människor och företag på vägen mot ett mer hälsosamt sätt att leva. Vi vet att varje steg mot en sundare livsstil gör skillnad

Vi har ett holistiskt synsätt i vår coaching. Med enkla, effektiva strategier och verktyg ger vi dig en personlig utvecklingsplan där vi tränar dig och låter dig växa med uppgiften, fysiskt som mentalt


Spjutspetsstrategier för mental prestation, ledarskap och rätt kultur som får en omedelbar och bestående inverkan

Vi utbildar, stärker och energiserar individer och organisationer utifrån ett antal träningsbara mentala prestationsförmågor som minskar glappet från där du är idag till där du vill vara oavsett om du förbättra din hälsa eller ta din prestation till en ny nivå

Vi är så glada att du är här

Majoriteten säger att 90% av våra prestationer styrs av våra mentala förmågor och hur vi är "programmerade", alltså våra vanor och rutiner.

Den insikten har gett oss stor respekt för vårt uppdrag och för den skillnad som vi kan göra för varje enskild individ och organisation vi möter.

Här är en (mycket) kort översikt över de områden vi jobbar med:


👉 "Elit" tänkande och positivitet – speciellt när det är svårt. Att veta hur man kan hålla sig positiv och pusha framåt när det blir svårt eller när du känner för att ge upp.

👉 Fokus och disciplin. Att kunna identifiera och konsekvent göra de saker som kommer att ha störst inverkan på att nå dina stora mål (eller gruppens mål).

👉 Motivation. Att utveckla en tydlig vision och fokus, både på kort och lång sikt så att du konsekvent kan "vara på spelplanen" med fokus och energi.

👉 Självförtroende. Lär dig hur du skapar en orubblig tro på dig själv och din förmåga så att du kan prestera konsekvent under press och navigera under motgångar.

👉 Självkännedom. Att kunna känna igen utmaningar innan de inträffar och utveckla självreglering för att komma tillbaka på rätt spår när saker får dig ur spår.

👉 Överlägsna rutiner & vanor. Utnyttja kraften i rutiner, så att du kan lita mindre på din viljestyrka.

👉 Tidsplanering & organisering. Praktiska strategier för att maximera tiden när du har mycket att göra så att du kan prioritera uppgifter baserat på vad som är viktigast just nu – och utföra allt du vill och behöver göra varje dag och ha en konkret plan för att få saker gjorda.

👉 Förmågan att bygga upp – och bryta – vanor. Att bygga nya, positiva vanor och bryta gamla, begränsande vanor är en färdighet som alla kan lära sig om du förstår fysiologin och psykologin bakom det och implementerar rätt strategier.

👉 Ledarskap. Det finns många missuppfattningar om vad som krävs för att vara en verkligt effektiv ledare. Vi kommer att täcka enkla, praktiska och extremt kraftfulla strategier för att utveckla autentiskt ledarskap så att du kan ta din framgång (eller framgången för din grupp) till nästa nivå.

👉 Skapa en kultur som förkroppsligar ditt uppdrag, vision och principer. Beprövade metoder för att tydligt definiera ditt uppdrag och få alla på samma sida för att skapa konsensus från ledning, ditt team eller dina anställda.


Hittar du inte vad du letar efter här? Listan ovan är inte uttömmande och är egentligen tänkt att bara ge dig en uppfattning om de potentiella ämnen vi täcker.

Sammanfattningsvis:

Om det finns en färdighet du vill bemästra, eller en utmaning som håller dig tillbaka – och det har att göra med mental prestation – så har du kommit rätt!

Att bemästra det mentala spelet oavsett situation är den mest avgörande faktorn för din framgång!  

Med konkreta och effektiva strategier runt mental prestationsträning hjälper vi dig att stärka ditt mindset, skapa överlägsna rutiner och vanor samt energisera dig själv att ha den uthållighet som krävs för att lyckas prestera på den nivå du vill